Kvinna med vita handskar bläddrar bland mappar

Arkiv i Skåne

I Skåne finns flera arkivinstitutioner med olika uppdrag.

Skånes Arkivförbund i Lund är ett regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning.

Skånes Näringslivsarkiv ligger i Helsingborg. Näringslivsarkivet förvarar, vårdar och presenterar arkivmaterial av huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt intresse samt håller samlingarna tillgängliga för forskare och andra intresserade.

Regionarkivet är centralarkiv för Region Skåne. Vårdinformation, såsom sjukhusjournaler, utgör närmare 80 procent av arkivets material, men det finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar, betyg och kartor.

Arkivinstitutioner och aktörer som Region Skåne på olika sätt stödjer:

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter