Regionalt superbusskoncept

Med regionalt superbusskoncept utvecklar vi kollektivtrafiken i de delar av Skåne som idag saknar järnväg. Satsningen ska bidra till att göra vardagen enklare och resandet smidigare i åtta särskilt viktiga stråk.

Arbetet sker i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner och kräver samplanering och finansiering från kommunal, regional och statlig nivå.

Tidsplanen ser olika ut för olika stråk, delvis beroende på hur mycket som måste byggas om och delvis beroende på hur långt de enskilda kommunerna kommit i sina utrednings- och beslutsprocesser.

Nya busstationer

I de kommuner som väljer att ingå i det regionala superbusskonceptet uppgraderas busshållplatserna till stationer. Det kan till exempel innebära uppvärmda busskurer, informationstavlor med information i realtid och närhet till olika typer av affärer och service.

Tanken är också att skapa välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en trygg och trevlig miljö för smidiga byten.

Bekvämare, punktligare, smartare

I trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och rakast möjliga körväg. Färden blir mjukare och restiden kortare då bussen bara stannar för att släppa på och av passagerare. Den stora vinsten räknas inte i minuter utan i komfort.

Moderna, tystgående bussar med sköna sittplatser och wifi ska göra att du som reser både kan utnyttja restiden till jobb och avkoppling.

När regionbusstrafiken blir mer bekväm, punktlig och smart blir det också möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Rätt antal stopp 

Ska bussresan vara smidig och snabb kan inte hållplatserna ligga alltför tätt. Ibland finns parallella busslinjer som kan fånga upp resande från hållplatser som inte finns med på det regionala superbusstråket.

I andra fall finns idag ingen parallell busstrafik vilket kräver andra lösningar. Därför ser vi nu över samtliga hållplatser längs stråken och utvärderar deras betydelse tillsammans med berörd kommun.

Vilka stråk berörs?

Just nu är målet att dessa stråk ska få regionalt superbusskoncept inom några år:

  • Malmö – Näset (nuvarande busslinje 100)
  • Helsingborg – Örkelljunga (nuvarande busslinje SkåneExpressen 10)
  • Kristianstad – Simrishamn/Ystad (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 3 och 4)
  • Kristianstad – Malmö/Lund (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 1 och 2)
  • Helsingborg – Höganäs (nuvarande busslinje 220/222)
  • Lund – Simrishamn (nuvarande busslinje SkåneExpressen 5)
  • Malmö – Sjöbo (nuvarande busslinje SkåneExpressen 8)
  • Kristianstad – Osby (nuvarande busslinje 545)

Om stråken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.