Grön buss i närbild

HelsingborgsExpressen

Region Skåne och Helsingborgs stad förbereder för HelsingborgsExpressen; spårvägsliknande bussresor som ska möta ett växande Helsingborg.

Den 16 juni 2019 ska HelsingborgsExpressen börja rulla på den största stadsbusslinjen i Helsingborg, linje 1 Råå-Dalhem.

Helsingborg växer och resandet med stadsbussarna i Helsingborg har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren. För att öka resandet ännu mer, måste fler oftare välja bussen framför bilen. Kollektivtrafiken behöver då bli attraktivare och kunna ta emot fler resenärer. HelsingborgsExpressen är en viktig pusselbit.

Delat ansvar

Helsingborgs stad bygger busskörfält och gör plats för nya hållplatser med extra långa väderskydd. Region Skåne, via Skånetrafiken, förbereder för en bekvämare resa med nya bussar och tydlig reseinformation.

Stationslika hållplatser

Linjesträckningen är förberedd så att den i framtiden ska kunna göras om till spårburen trafik. De 21 nya hållplatserna utrustas som stationer med rejäla väderskydd, biljettautomater, klocka och realtidsskyltar.

Snabb, bekväm och hållbar

Resan med HelsingborgsExpressen ska vara snabb, bekväm och hållbar. Särskilda körfält, en rak linjesträckning och täta avgångar ska göra att resan känns snabb.

På- och avstigning i alla dörrar och digital reseinformation på hållplats och ombord på bussen ska göra resan bekväm. Både sitt- och ståplatser ska utvecklas efter olika behov och väderskydden blir bättre och längre.

Hållbar blir resan genom att många kan resa samtidigt och genom satsning på miljövänlig drift; bussen går på 100 procent grön el. Skånetrafiken har ett mål att all kollektivtrafik ska drivas på fossilfria bränslen år 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter