Elbuss i Ängelholm

Sedan början av 2016 kör det elbussar i Ängelholms stadstrafik. Fem av åtta stadsbussar byttes då till alldeles nya elbussar. Det är första gången Region Skåne och Skånetrafiken kör bussar på 100 procent batteridriven el.

Elbussarna i Ängelholm drivs med bra miljövals-el, vilket innebär el från sol-, vind- och vattenkraft som är producerad på ett hållbart sätt. Det ger minimala klimatusläpp, inga hälsofarliga avgaser och dessutom en tystare miljö både ombord på bussen och i staden.

Fossilbränslefri kollektivtrafik

All kollektivtrafik i Region Skåne ska vara fossilbränslefri till 2020. Med elbuss-projektet i Ängelholm vill Region Skåne ta reda på mer om eldrift i stadstrafik genom ett fullskaligt pilotprojekt. Den kunskapen kommer att vara viktig i framtida upphandlingar av trafik. Projekttiden är fyra år.

Fakta om elbussarna

Elbussarna är av märket BYD och rymmer 64 passagerare (25 sittande och 39 stående). Såväl drift som AC och uppvärmning ska klaras med el, men det finns ett extra värmeaggregat att ta till vid låga temperaturer.

Elbussarna i Ängelholm är Skånetrafikens första elbussar med 100 procent batteridrift. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter