Spårvagnar i Skåne

Region Skåne arbetar tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg för en utbyggnad av spårvägstrafik i Skånes tre största städer.

Skåne växer och behovet av god kollektivtrafik i de större städerna ökar. För att möta det hårdare trycket är spårväg en effektiv och miljövänlig lösning.

Spårväg i Lund

Planerna för spårväg i Skåne har kommit längst i Lund. Region Skåne samarbetar med Lunds kommun och Trafikverket för en spårvägsutbyggnad från Lunds central via sjukhusområdet till ESS i nordöstra delen av staden. 

Kommunen ansvarar för infrastrukturen, att spår läggs och hållplatser byggs. Region Skåne ansvarar sedan via Skånetrafiken för att trafiken fungerar. Skånetrafiken ansvarar även för inköp av spårvagnarna och depåer.

Trafikstart 2020

I februari 2017 invigdes bygget av spårvägen i Lund. I april 2019 tog styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS beslut om att spårvagnstrafiken ska börja rulla 16 augusti 2020. Den första spårvagnen levereras i mars 2020, resterande vagnar levereras därefter succesivt. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter