Spårvagnar i Skåne

Region Skåne arbetar tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg för en utbyggnad av spårvägstrafik i Skånes tre största städer.

Skåne växer och behovet av god kollektivtrafik i de större städerna ökar. För att möta det hårdare trycket är spårväg en effektiv och miljövänlig lösning.

Spårväg i Lund

Planerna för spårväg i Skåne har kommit längst i Lund. Region Skåne samarbetar med Lunds kommun och Trafikverket för en spårvägsutbyggnad från Lunds central via sjukhusområdet till ESS i nordöstra delen av staden. 

Kommunen ansvarar för infrastrukturen, att spår läggs och hållplatser byggs. Region Skåne ansvarar sedan via Skånetrafiken för att trafiken fungerar. Skånetrafiken ansvarar även för inköp av spårvagnarna och depåer.

I februari 2017 invigdes bygget av spårvägen, och själva byggarbetet startade 7 mars. 

Spårväg Lund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter