Södra stambanan Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. På sträckan mellan Malmö och Lund finns det fyra stationer planerade: Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården, varav den sistnämnda är helt ny.

Södra Stambanan mellan Malmö och Lund är ett av de mest belastade dubbelspåren i Sverige. Det finns i dag fyrspår mellan Malmö och Arlöv. I Trafikverkets järnvägsplan ingår att fyrspår ska byggas på hela sträckan till Högevall i södra Lund, uppdelat på projekten Arlöv-Flackarp och Flackarp-Högevall.

Bygget startade hösten 2017. Fyra spår mellan Lund och Arlöv beräknas vara i full drift 2024.

Vid Burlöv station ska enligt planerna de flesta av Skånetrafikens tåg stanna. Stationen utformas för att passa för anslutande bilister, med pendelparkeringar intill stationen. Detta händer:

  • Åkarp, Hjärup och Klostergården blir Pågatågsstationer. Därmed blir det en ny station i södra Lund, som ökar tillgängligheten till spårburen kollektivtrafik.
  • Fyrspåret ökar kapaciteten i det skånska järnvägssystemets kärna. Det ger förutsättningar för att erbjuda mer tågtrafik till Malmö från alla banor norrifrån. Kapaciteten är även viktig för godstrafiken längs södra stambanan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!