Södra stambanan Malmö-Lund

På sträckan mellan Malmö och Lund finns det fyra stationer planerade: Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården, varav den sistnämnda är helt ny. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för delen Arlöv-Flackarp, som ligger för beslut. Byggstart beräknas till 2017 och allt ska vara klart 2022.

Södra Stambanan mellan Malmö och Lund är ett av de mest belastade dubbelspåren i Sverige. Det finns i dag fyrspår mellan Malmö och Arlöv. I Trafikverkets järnvägsplan ingår att fyrspår ska byggas på hela sträckan till Högevall i södra Lund, uppdelat på projekten Arlöv-Flackarp och Flackarp-Högevall.

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för delen Arlöv-Flackarp, med beräknad byggstart 2017. Det ska vara klart 2022. 

Vid Burlöv station ska enligt planerna de flesta av Skånetrafikens tåg stanna. Stationen utformas för att passa för anslutande bilister, med pendelparkeringar intill stationen. Detta händer:

  • Åkarp, Hjärup och Klostergården blir Pågatågsstationer. Därmed blir det en ny station i södra Lund, som ökar tillgängligheten till spårburen kollektivtrafik.
  • Fyrspåret ökar kapaciteten i det skånska järnvägssystemets kärna. Det ger förutsättningar för att erbjuda mer tågtrafik till Malmö från alla banor norrifrån. Kapaciteten är även viktig för godstrafiken längs södra stambanan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter