Söderåsbanan

Pågatåg på Söderåsbanan mellan Teckomatorp och Åstorp kan finnas på plats 2020 och stanna i tre nya orter.

Söderåsbanan löper mellan Teckomatorp och Åstorp och tillhör det så kallade godsstråket genom Skåne.

I dag trafikeras banan bara av godståg. De kommande åren förväntas godsmängderna öka och Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Region Skånes ambition är då att öppna Pågatågstrafik på banan.

Eventuell trafikstart 2020

Region Skånes bedömning är att Söderåsbanan kan öppna för persontåg år 2020. Det skulle innebära att tre nya orter får Pågatåg mellan Teckomatorp och Åstorp.

  • Svalöv
  • Kågeröd
  • Billesholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter