Söderåsbanan

Pågatåg på Söderåsbanan mellan Teckomatorp och Åstorp kan finnas på plats 2022/2023 och stanna i tre nya orter.

Söderåsbanan löper mellan Teckomatorp och Åstorp och tillhör det så kallade godsstråket genom Skåne.

I dag trafikeras banan bara av godståg. De kommande åren förväntas godsmängderna öka och Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Region Skånes ambition är då att öppna Pågatågstrafik på banan.

Eventuell trafikstart 2022/2023

Region Skånes bedömning är att Söderåsbanan kan öppna för persontåg år 2022-2023. Det skulle innebära att tre nya orter får Pågatåg mellan Teckomatorp och Åstorp.

  • Svalöv
  • Kågeröd
  • Billesholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter