Söderåsbanan

Pågatåg på Söderåsbanan mellan Teckomatorp och Åstorp kan finnas på plats 2021 och då stanna i tre nya orter.

Söderåsbanan löper mellan Teckomatorp och Åstorp och tillhör det så kallade godsstråket genom Skåne.

I dag trafikeras banan bara av godståg. De kommande åren förväntas godsmängderna öka och Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Region Skånes ambition är då att öppna Pågatågstrafik på banan.

Trafikstart 2021/2022

Region Skånes bedömning är att Söderåsbanan kan öppna för persontåg mot slutet av år 2021. Det skulle innebära att tre nya orter får Pågatåg mellan Teckomatorp och Åstorp:

  • Svalöv
  • Kågeröd
  • Billesholm

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!