Simrishamnsbanan

Någon gång efter 2026 kan Simrishamnsbanan åter få persontåg, från Malmö via Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla vidare mot Simrishamn.

År 1970 försvann trafiken på Simrishamnsbanan mellan Malmö och Tomelilla. Trafiken mellan Simrishamn och Tomelilla blev dock kvar, och från Tomelilla till Malmö fick tågen i stället gå via Ystad.

En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om ett lokaliseringsalternativ mellan Malmö och Tomelilla. För tillfället är planeringen avbruten.

Återupptagen trafik på hela Simrishamnsbanan skulle bättre knyta samman östra Skåne med den expansiva Öresundsregionen.

Simrishamnsbanan.se

Eventuell trafikstart 2026 – 2030

Region Skåne bedömer att Simrishamnsbanan kan få trafik först någon gång efter 2026. Det finns ännu inga finansierade planer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter