Kontinentalbanan (Malmöringen)

Inom de kommande åren kan persontåg åter rulla på Kontinentalbanan och stanna vid Östervärn, Rosengård och Persborg. Då skapas Malmöringen. Trafikstart planeras till senast 2025, eventuellt tidigare.

Kontinentalbanan kommer att trafikeras av Pågatåg som är tänkta att stanna på Malmö central, Östervärn, Rosengård (ny station), Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.

Bulleråtgärder utförs senast 2025

När Citytunneln i Malmö invigdes försvann persontrafiken från Kontinentalbanan, och i dag används den främst för godstrafik. Innan persontågstrafik åter kan köra på banan ska Trafikverket utföra ett antal åtgärder, till exempel bulleråtgärder.

Trafikverket planerar att utföra åtgärderna 2020 – 2025. Trafikstart för Pågatåg på banan kan eventuellt ske tidigare. Men tillståndsprocessen för att få köra persontåg på Kontinentalbanan är inte klar ännu.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter