Kontinentalbanan (Malmöringen)

I januari 2018 togs första spadtaget till Rosengård station på Kontinentalbanan. Planen är att Pågatågen ska börja rulla på banan december 2018.

Kontinentalbanan ska göra det lättare att resa mellan östra och västra Malmö och vidare i Skånes tågnät.

Längre sträckning på sikt

På sikt är planen att skapa en sammanhängande sträckning: Malmö C Övre – Östervärn – Rosengård – Persborg – Svågertorp – Hyllie – Triangeln – Malmö C nedre – Alnarp – Lomma – Flädie – Furulund – Kävlinge.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har prövat frågan om bullerskyddsnivåer och om rätten att trafikera Kontinentalbanan med persontåg. Ansökan godkändes men överklagades 2017. 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ärendet inte tas upp, ett beslut som inte går att överklaga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter