Lommabanan

Pågatågstrafik på Lommabanan mellan Malmö och Kävlinge kan finnas på plats 2020.

Lommabanan tillhör det så kallade godsstråket genom Skåne och trafikeras i dag endast av godståg och enstaka persontåg som inte gör uppehåll.

Godsmängderna på järnväg förväntas öka under de kommande åren och Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Region Skånes ambition är då att öppna Pågatågstrafik på banan.

Eventuell trafikstart 2020/2021

Region Skånes bedömning är att banan kan få persontrafik tidigast 2020/2021. Det innebär att Pågatåg kommer att stanna i nya orter mellan Malmö och Kävlinge:

  • Furulund
  • Lomma

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter