Lommabanan

Pågatågstrafik på Lommabanan mellan Malmö och Kävlinge kan finnas på plats 2020.

Lommabanan tillhör det så kallade godsstråket genom Skåne och trafikeras i dag endast av godståg och enstaka persontåg som inte gör uppehåll.

Godsmängderna på järnväg förväntas öka under de kommande åren och Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Region Skånes ambition är då att öppna Pågatågstrafik på banan.

Eventuell trafikstart 2020/2021

Region Skånes bedömning är att banan kan få persontrafik tidigast 2020/2021. Det innebär att Pågatåg stannar i nya orter mellan Malmö och Kävlinge:

  • Furulund
  • Lomma

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter