Västkustbanan

Sedan december 2015 går tågen genom Hallandsåstunneln. Då öppnade också de nya stationerna i Barkåkra, Förslöv och Båstad. Om några år blir det även dubbelspår på sträckan Maria-Ängelholm.

Västkustbanan mellan Ängelholm och Förslöv fick dubbelspår 2012. Med dubbelspåret genom åsen och kommande dubbelspår Maria-Ängelholm är det slutligen enbart en kvarvarande delsträcka med enkelspår på Västkustbanan i Skåne – i norra Helsingborg mellan Centralstationen och Maria.

Maria-Ängelholm

Planeringen är igång för att cirka 2019-2022 anlägga ett dubbelspår på sträckan Maria-Ängelholm. Samtidigt kommer alla berörda stationer – Maria, Ödåkra, Kattarp och Ängelholm – att rustas upp. Sträckan är idag ett mycket hårt belastat enkelspår och med utbyggnaden blir det möjligt att köra fler tåg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!