Västkustbanan

Sedan december 2015 går tågen genom Hallandsåstunneln. Då öppnade också de nya stationerna i Barkåkra, Förslöv och Båstad. Om några år blir det även dubbelspår på sträckan mellan Maria och Ängelholm.

Västkustbanan mellan Ängelholm och Förslöv fick dubbelspår 2012. Med dubbelspåret genom åsen och kommande dubbelspår Maria-Ängelholm är det slutligen enbart en kvarvarande delsträcka med enkelspår på Västkustbanan i Skåne – i norra Helsingborg mellan Centralstationen och Maria.

Maria – Ängelholm

Planeringen är igång för att anlägga ett dubbelspår på sträckan Maria-Ängelholm som planeras vara klart 2024. Samtidigt kommer alla berörda stationer på sträckan – Maria, Ödåkra, Kattarp och Ängelholm – att rustas upp. Sträckan är idag ett mycket hårt belastat enkelspår och med utbyggnaden blir det möjligt att köra fler tåg och korta restiden.

Helsingborg C – Maria

Trafikverket genomför utredningsarbete för dubbelspår på den återstående delen av Västkustbanan, sträckan Helsingborg C – Maria.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.