Nya tåglinjer och stationer

Region Skåne planerar för Pågatåg till fler skånska orter.

Under de kommande åren kommer flera nya stationer byggas, där Pågatåg ska stanna samtidigt som Pågatågen även kommer gå helt nya linjer. Då får Skåne en ännu bättre kollektivtrafik som når fler.

Trafikverket ansvarar för rälsen i Skåne och kommunerna för stationer. När Trafikverket rustar upp järnväg och kommunerna bygger nya stationer planerar Region Skåne att förse dessa med Pågatåg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter