Pappa med två barn på buss

Nya linjer och fordon

Allt fler väljer att resa kollektivt i Skåne. Därför behöver vi bygga ut kollektivtrafiken.

Skåne växer och får fler invånare. Vår framtida kollektivtrafik ska nå fler, vara snabb, kapacitetsstark och miljövänlig. Fler ska välja att ställa bilen hemma och i stället pendla till jobb, utbildning och nöje över hela Skåne.

Vi planerar för nya stationer för Pågatåg, fler busslinjer och nya fordon i kollektivtrafiken. Med fler resmöjligheter binder vi ihop Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!