Pappa med två barn på buss

Nya linjer och fordon

Allt fler väljer att resa kollektivt i Skåne. Därför behöver vi bygga ut kollektivtrafiken.

Skåne växer och får fler invånare. Vår framtida kollektivtrafik ska nå fler, vara snabb, kapacitetsstark och miljövänlig. Fler ska välja att ställa bilen hemma och i stället pendla till jobb, utbildning och nöje över hela Skåne.

Vi planerar för nya stationer för Pågatåg, fler busslinjer och nya fordon i kollektivtrafiken. Med fler resmöjligheter binder vi ihop Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter