Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag har rätt att fritt köra kollektivtrafik i Skåne. Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och erbjuder flera samarbetsmöjligheter. 

Kollektivtrafiklagen från 2012 ger privata företag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. Kommersiell kollektivtrafik bedrivs av privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället.

Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och ser den som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet i Skåne, och bidra till våra mål om ett ökat kollektivt resande.

Kommersiell trafik bedrivs exempelvis som busslinjer till flygplatserna i Skåne.

Erbjudande om samarbete

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt lagen skapa goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik.

För att underlätta för resenärerna erbjuder Region Skåne olika former av samarbeten mellan den samhällsfinansierade kollektivtrafiken – Skånetrafiken – och privata företag. Det handlar till exempel om att dela hållplatser och om gemensamma biljettsystem.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter