Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag har rätt att fritt köra kollektivtrafik i Skåne. Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och erbjuder flera samarbetsmöjligheter. 

Kollektivtrafiklagen från 2012 ger privata företag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. Kommersiell kollektivtrafik bedrivs av privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället.

Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och ser den som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet i Skåne, och bidra till våra mål om ett ökat kollektivt resande.

Kommersiell trafik bedrivs exempelvis som busslinjer till flygplatserna i Skåne.

Erbjudande om samarbete

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt lagen skapa goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik.

För att underlätta för resenärerna erbjuder Region Skåne olika former av samarbeten mellan den samhällsfinansierade kollektivtrafiken – Skånetrafiken – och privata företag. Det handlar till exempel om att dela hållplatser och om gemensamma biljettsystem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.