Presentation av Skånes digitala vårdsystem

Skånes digitala vårdsystem

SDV, Skånes digitala vårdsystem är ett vårdinformationssystem som knyter ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne. Målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

SDV kommer bland annat att innebära att:

  • Privata och offentliga vårdgivare, både sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar, kommer att arbeta i samma digitala miljö.
  • Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården.

SDV består av en mängd olika tekniska stöd. De tre huvuddelarna är:

Nytt journalsystem

Detta är grunden för SDV, och det nya journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården. Det kommer också fungera som ett beslutsstöd till vårdens medarbetare.

Uppkopplad utrustning

I denna del ingår uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Denna utveckling ger nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar.

Förebyggande arbete med befolkningshälsa

Det nya systemet gör det också möjligt att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur patienten kan förbättra sin egen hälsa, och för att identifiera potentiella riskgrupper för olika sjukdomar.

Varför ska vi införa SDV?

Invånarnas förväntningar

Invånarna i Skåne förväntar sig att kontakterna med hälso- och sjukvården ska vara enklare och mer digitala, och vården mer jämlik.

Medarbetarnas förutsättningar

Medarbetarna behöver bättre digitala verktyg och enhetliga arbetssätt för att kunna ge god och jämlik vård.

Gamla IT-system

I Region Skåne har vi många, ofta gamla IT-system med begränsad livslängd, som inte hänger ihop.

Befolkningsökning och resurser

Befolkningen ökar och människor lever allt längre. Varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.