Presentation av Skånes digitala vårdsystem

Skånes digitala vårdsystem

Region Skåne arbetar med ett nytt omfattande IT-system för vården - Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Detta är vi först i Sverige med att göra.

Region Skåne har köpt in ett system från leverantören Cerner som nu anpassas till våra förutsättningar. SDV kommer att börja införas i vården hösten 2021.

Varför gör vi detta?

  • Invånarna i Skåne förväntar sig att kontakterna med vården ska vara enklare. 
  • Samtidigt ökar befolkningen och människor lever allt längre, så varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt.
  • Vi har många och ofta gamla IT-system som inte hänger ihop och vi behöver se till att vi har en sammanhållen och utvecklingsbar IT-miljö.

Nya arbetssätt

Det är inte bara IT-systemet som byts ut. För att det ska bli bra går vi tillsammans igenom alla våra arbetssätt och tar fram nya där det behövs.

Alla medarbetare inom vården får träna på systemet innan det körs igång. Denna del av arbetet innebär utbildning för runt 30 000 personer.

Bättre för dig som patient

Under arbetet med det nya IT-systemet involverar vi också patienter, för att redan från början få in synpunkter och insikter från deras perspektiv. Detta är en mycket viktig del i projektet.

Till skillnad mot idag kommer den nya IT-miljön ge primärvården och sjukhusen ett gemensamt journalsystem. För dig som patient innebär det bland annat att du inte längre behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje besök i vården.

Det gemensamma systemet ska också göra det betydligt enklare att skicka provsvar och remisser, och hålla koll på läkemedelslistor. Det underlättar för vårdpersonalen och är bättre för patientsäkerheten.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter