Presentation av Skånes digitala vårdsystem

Skånes digitala vårdsystem

Region Skåne arbetar med ett nytt omfattande IT-system för vården - Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Detta är vi först i Sverige med att göra.

I Region Skåne har vi många olika och i flera fall gamla IT-system, som inte hänger ihop. Samtidigt blir vi allt fler människor i Skåne och vi lever allt längre, vilket ställer stora krav på sjukvården. Därför måste vi använda våra resurser på ett bättre sätt.

Region Skåne har köpt in ett system från leverantören Cerner som nu anpassas till våra förutsättningar. 

Grunden är ett nytt journalsystem som ska ersätta de separata system som idag används inom vården, men det finns också andra delar som handlar om till exempel bildbehandling, resursplanering och förebyggande hälsoarbete. När allt är klart kommer systemet att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Bättre för dig som patient

Under arbetet med det nya IT-systemet involverar vi också patienter, bland annat genom referensgrupper där patienter deltar och ger synpunkter. Detta är en mycket viktig del i projektet.

Till skillnad mot idag kommer den nya IT-miljön ge primärvården och sjukhusen ett gemensamt journalsystem. Även de skånska kommunerna är med i projektet. För dig som patient innebär det bland annat att du inte längre behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje besök i vården.

Det gemensamma systemet ska också göra det betydligt enklare att skicka provsvar och remisser, och hålla koll på läkemedelslistor. Det underlättar för vårdpersonalen och är bättre för patientsäkerheten.

Nytt sätt att arbeta

Det är inte bara IT-systemet som byts ut. För att det ska bli bra går vi tillsammans igenom alla våra arbetssätt och tar fram nya där det behövs. Innan systemet körs igång kommer alla medarbetare inom vården att få träna på det. Denna del av arbetet innebär utbildning för runt 30 000 personer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter