Kvinna med ryggen mot kameran går över ett fält med gula blommor.

Handlingsplan för suicidprevention

Varje år tar cirka 200 personer sitt liv i Skåne. Nästan fyra personer i veckan, någon varannan dag. I Region Skåne finns nu en handlingsplan med sju åtgärder för att långsiktigt minska självmord och självmordsförsök i Skåne.

Det övergripande målet för handlingsplanen är att under 2018 – 2022 se till att antalet självmord (suicid) och självmordsförsök i Skåne fortsätter att minska. Ett särskilt fokus finns på ungdomar eftersom självmorden ökat i denna grupp. I Skåne noterades en kraftig ökning under 2016, och denna trend måste vändas. 

Många självmord kan undvikas

Idag vet man att allvarliga självmordstankar oftast uppkommer på grund av faktorer som vi inte själva kan kontrollera. Det handlar om psykisk ohälsa, den sociala miljön och strukturella samhällsfaktorer. Dessa faktorer kan många gånger påverkas.

För den som mår dåligt finns effektiva behandlingar för att få tillbaka livsmodet och bättre hantera kriser i framtiden. Ofta handlar det om en kombination av läkemedel och samtalsterapi. Det finns förebyggande åtgärder som ger utsatta personer och grupper bättre livsvillkor.

Det går också att begränsa tillgången till medel och metoder för självmord, det vill säga sådant som läkemedel och vapen. Det finns alltså hopp och mycket som kan göras, vilket handlingsplanen ska bidra till.

Samordnare för handlingsplan suicidprevention 2018-2022, Roy Brander, roy.brander@skane.se

Handlingsplanens sju åtgärder:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.