Så följer vi upp hälso- och sjukvården

I Region Skåne följer vi upp och mäter våra resultat kontinuerligt. Vi mäter bland annat patientsäkerheten och hur patienterna uppfattar kvaliteten i vården. Detta är viktig för att vi ständigt ska kunna bli bättre.

På den här sidan hittar du några av alla de mätningar vi gör. 

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en återkommande nationell undersökning av hur patienterna upplever kvaliteten i hälso- och sjukvården. Där kan du även se hur Region Skåne står sig i jämförelse med andra regioner.

Resultaten använder verksamheterna i sitt lokala arbete för att förbättra vården. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Jämföra vården inom Region Skåne

På 1177.se kan du jämföra exempelvis olika vårdcentraler för att se vilka patienterna upplever som bäst när det gäller till exempel tillgänglighet och bemötande. 

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbsida där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Mycket av informationen samlas in av vården i diagnosspecifika så kallade kvalitetsregister. Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. Här kan du jämföra Region Skånes resultat med de nationella.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Undersökningen riktar sig till alla individer 18 år och äldre, folkbokförda i respektive re­gion.  

Väntetider i vården

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. På webbplatsen vantetider.se kan du ta reda på hur lång tid du behöver vänta på vård på olika sjukhus. Webbplatsen och databasen som ligger till grund för den drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Telefontillgänglighet

Region Skåne mäter regelbundet hur lätt det är att få kontakt med sin vårdcentral via telefon. Mätningarna görs genom att ett fristående företag kontrollringer varje vårdcentral ett antal gånger. Telefontillgänglighet är en av många saker som avgör hur mycket ersättning vårdcentralen får. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter