Thoraxoperation. Foto: Roger Lundholm

Rikssjukvård

Region Skåne har tilldelats fyra områden inom rikssjukvård. Samtliga områden bedrivs på Skånes universitetssjukhus.

Rikssjukvård är viss hälso- och sjukvård som bedrivs av ett eller ett par landsting/regioner, men med hela landet som upptagningsområde. Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Syftet med rikssjukvård är att vården ska bli mer effektiv och vårdkvaliteten bättre om verksamheten koncentreras till ett eller ett par sjukhus.

Det är Socialstyrelsen som utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård och i vilka landsting verksamheten ska bedrivas. Sedan är det den så kallade rikssjukvårdsnämnden som beslutar.

Barnkirurgi

Rikssjukvårdsuppdraget omfattar kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar inom tre områden: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

Skånes universitetssjukhus (Sus) har detta uppdrag tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset. För Sus innebär det cirka 55 patienter per år. 

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Vid Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett nationellt centrum för barnhjärtkirurgi som bedriver rikssjukvård. Här opereras varje år cirka 350 barn och ungdomar från hela landet. Mer än hälften av alla patienter är under ett år gamla.

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel var ett av de första områdena som blev rikssjukvård.

Skånes universitetssjukhus i Lund, kliniken för thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård, bedriver rikssjukvård inom detta område. De utför ett fyrtiotal operationer varje år på vuxna med medfödda hjärtfel. 

Hjärttransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund, kliniken för thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård, bedriver rikssjukvård inom hjärttransplantation. 

Årligen utförs ett 30-tal hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus.

Lungtransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund, kliniken för thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård, bedriver rikssjukvård inom lungtransplantation. Här utförs varje år ett tjugotal lungtransplantationer.

Uppföljning

Socialstyrelsen följer varje år upp hur rikssjukvården sköts och tillstånden löper normalt i fem år. Därefter provas de på nytt och alla landsting har då möjlighet att åter ansöka om tillstånd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter