Thoraxoperation. Foto: Roger Lundholm

Nationell högspecialiserad vård

Region Skåne har tilldelats fem områden inom nationell högspecialiserad vård, det som tidigare hette rikssjukvård. Samtliga områden bedrivs på Skånes universitetssjukhus.

Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid högst fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens och tillgänglighet. Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Syftet med nationell högspecialiserad vård är att vården ska bli mer effektiv och vårdkvaliteten bättre om verksamheten koncentreras till färre sjukhus.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka sjukhus som får uppdraget.

Barnkirurgi

Uppdraget omfattar kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar inom tre områden: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

Skånes universitetssjukhus (Sus) har detta uppdrag tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset. För Sus innebär det cirka 50 patienter per år.

Endometrios

Sedan 1 januari 2021 bedriver Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde kvinnosjukvård, även viss vård vid endometrios som nationell högspecialiserad vård.

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Vid Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett nationellt centrum för barnhjärtkirurgi som bedriver rikssjukvård. Här opereras varje år cirka 250 barn och ungdomar från hela landet. Mer än hälften av alla patienter är under ett år gamla.

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel var ett av de första områdena som blev rikssjukvård.

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver rikssjukvård inom detta område. De utför ungefär 20 operationer varje år på vuxna med medfödda hjärtfel. 

Hjärttransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver högspecialiserad vård inom hjärttransplantation, och utför årligen ett 30-tal hjärttransplantationer.

Lungtransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver nationell högspecialiserad vård inom lungtransplantation. Här utförs varje år cirka 15 lungtransplantationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.