Thoraxoperation. Foto: Roger Lundholm

Nationell högspecialiserad vård

Region Skåne har tilldelats fem områden inom nationell högspecialiserad vård, det som tidigare hette rikssjukvård. Samtliga områden bedrivs på Skånes universitetssjukhus.

Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid högst fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens och tillgänglighet. Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Syftet med nationell högspecialiserad vård är att vården ska bli mer effektiv och vårdkvaliteten bättre om verksamheten koncentreras till färre sjukhus.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka sjukhus som får uppdraget.

Barnkirurgi

Uppdraget omfattar kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar inom tre områden: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

Skånes universitetssjukhus (Sus) har detta uppdrag tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset. För Sus innebär det cirka 55 patienter per år. 

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Vid Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett nationellt centrum för barnhjärtkirurgi som bedriver rikssjukvård. Här opereras varje år cirka 350 barn och ungdomar från hela landet. Mer än hälften av alla patienter är under ett år gamla.

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel var ett av de första områdena som blev rikssjukvård.

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver rikssjukvård inom detta område. De utför ett fyrtiotal operationer varje år på vuxna med medfödda hjärtfel. 

Hjärttransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver högspecialiserad vård inom hjärttransplantation, och utför årligen ett 30-tal hjärttransplantationer.

Lungtransplantation

Skånes universitetssjukhus i Lund bedriver nationell högspecialiserad vård inom lungtransplantation. Här utförs varje år ett tjugotal lungtransplantationer.

Uppföljning

Socialstyrelsen följer varje år upp hur dessa uppdrag sköts och tillstånden löper normalt i fem år. Därefter provas de på nytt och alla regioner har då möjlighet att åter ansöka om tillstånd.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter