Så styrs hälso- och sjukvården

Inom Region Skåne finns flera politiska organ som ansvarar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Via de politiska organens sidor hittar du dagordningar och protokoll från aktuella sammanträden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ansvarar för att bedöma det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.

Övriga sjukvårdsnämnder

För mandatperioden 2018-2022 finns även dessa nämnder som hanterar olika frågor som rör hälso- och sjukvården:

Så kan du påverka i vårdfrågor

Som patient, anhörig eller medborgare kan du kontakta Region Skånes hälso- och sjukvårdspolitiker via både telefon och mejl. Du kan även framföra synpunkter och frågor via Patientnämnden.

Medborgardialog och brukarsamverkan

I samband med förändringar i vården, till exempel kring hälso- och vårdval, bjuder vi ofta in till medborgardialog. Här kan du påverka beslut som rör din vård genom att dela med dig av åsikter och tankar kring våra förslag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.