Byggstart Sverige

Höghastighetsjärnväg i Skåne

Skåne och Sverige ska få höghastighetsjärnväg – den största nationella infrastruktursatsningen i Sverige sedan 1860. Förutom att restiden mellan Malmö och Stockholm kortas till 2,5 timmar innebär satsningen förbättrad regional tågtrafik och ökat bostadsbyggande.

Sveriges järnvägsnät behöver rustas för framtiden. I Skåne dras järnvägen med flera av landets värsta flaskhalsar. Detta leder till försenade tåg och störningar i tågtrafiken som påverkar både människors vardag och företagens konkurrenskraft.

En ny stambana för höghastighetståg skulle kunna lösa flera av dessa utmaningar. Att satsa på en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg skulle bli den största samhällsinvesteringen på 150 år.

Mer plats för Pågatåg och Öresundståg

För att möta morgondagens behov av både fler persontåg och godståg måste både de befintliga spåren på nuvarande stambana rustas, och en helt ny stambana byggas. Detta kräver omfattande investeringar i det svenska järnvägssystemet.

Skåningen pendlar redan mer än de flesta. Men till skillnad från många andra går skåningars jobbresor i hög grad över kommungränserna. Med den nya stambanan kan pendlingstiden på vissa sträckor halveras, inte minst genom att det frigörs plats för snabba pendeltåg på befintliga spår.

Snabbare regionaltåg, tätare avgångar och smidiga resor till och från stationen kommer att märkas i Skåne och det kommer att märkas i regionerna runtomkring. Med restider som liknar de inom Stockholm och Göteborg blir villkoren för de skånska pendlarna bättre än vad de är idag. 

Sverigeförhandlingen och Skåne

Sverigeförhandlingen är den statliga kommitté som har regeringens uppdrag att förhandla med kommuner och regioner om hur satsningen på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm ska gå till. Målet är att höghastighetsjärnvägarna ska vara klara år 2035 och kostnaden beräknas till 230 miljarder kronor.

I Skåne har Region Skåne och sju skånska kommuner enats om att höghastighetsbanan ska dras mellan Malmö, Lund och Hässleholm. Denna överenskommelse går under namnet Skånebilden.

Starkt skånskt stöd för höghastighetsjärnväg

Tre av fyra skåningar är positiva till höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm. Stödet är starkast bland unga vuxna. Det visar en opinionsundersökning som Sifo genomförde under sommaren 2015 på uppdrag av Region Skåne.

Hela opinionsundersökningen 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter