Gul regionbuss och Pågatåg.

Vägar och järnvägar

Att Skånes transportinfrastruktur fungerar är en förutsättning för att samhället ska fungera. Transportinfrastrukturens utveckling sker genom en lång planeringsprocess som ligger bakom varje åtgärd.

Den svenska modellen för planering av och genomförande av åtgärder i transportinfrastrukturen kan sammanfattas med tre delar. Två av delarna regleras i Trafikverkets Nationell plan för transportinfrastrukturen som hanterar drift och underhåll samt nyinvesteringar på den nationella nivån. Den tredje delen rör den regionala transportinfrastrukturen och det är Sveriges samtliga regioner som ansvarar för dessa planer. Förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur (1997:263) styr detta arbete och länsplanens funktion är att fördela medel för investeringar och förbättringsåtgärder i den regionala transportinfrastrukturen.

Eftersom inte Region Skåne ansvarar för insatser på de nationella systemen, exempelvis järnvägar och Europavägar, bedrivs ett påverkansarbete mot riksdag, regering och centrala myndigheter för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs. Det arbetet genomförs med hjälp av de styrande dokument som Region Skåne har tagit fram. Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” pekar ut de mål som ska uppfyllas och de framtagna områdesstrategierna och handlingsplanerna hjälper till att föra arbetet framåt.

På sidan Så går planeringen av väg och järnväg till får du en mer detaljerad beskrivning av hur planeringen för vägar och järnvägar går till.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.