Cykel lutad mot ett träd vid en skogsstig.

Sydostleden

Sydostleden invigdes i juni 2016 och är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn. Målet är att utveckla leden så att den blir en attraktiv turistcykelled med hög standard och många besökare. Region Skåne är huvudman och ansvarig för utveckling och marknadsföring.

Sydostleden är ett samverkansprojekt med syfte är att främja näringslivet och skapa förutsättningar för företagande längst med sträckan.

Den ökade cykelturismen ska stärka och utveckla den befintliga besöksnäringen, inspirera nya företag och verksamheter att etableras och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen. Leden är trafiksäker och markerad med röd-vita skyltar med lednummer 2. 

Leden är ett av de mål som tas upp i Region Skånes cykelplan för 2014-2025. 

Utvecklingsarbete och mål

Målet är att Sydostleden ska hålla en internationellt hög standard i klass med de etablerade cykellederna ute i Europa. Några delar är inte färdigbyggda och skyltas med tillfälligt vägvisning. Det handlar främst om en sträcka mellan Brösarp och Kivik där den slutliga sträckningen börjar byggas först 2019. 

Det långsiktiga målet är att minst 8000 personer ska cykla hela Sydostleden och 30 000 ska cykla delar av leden år 2020.

Arbetet med Sydostleden är ett samverkansprojekt drivet av Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet södra Småland och Trafikverket samt kommunerna Simrishamn, Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Tingsryd och Växjö. 

Nästa steg

Både Sydostleden och Kattegattleden från Helsingborg till Göteborg är invigda och nu pågår arbetet för att knyta samman dessa leder med en 23 mil lång cykelled mellan Helsingborg och Simrishamn. Arbetsnamnet för leden är Sydkustleden och siktet är inställt på att öppna den under sommaren 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter