• Cykelväg i Malmö. Räknare över antalet cyklister.
  • Cykel på Öresundståg
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Skåne som cykelregion

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt färdmedel. Region Skåne planerar för bättre regionala cykelvägar och bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

I Skåne finns goda förutsättningar till att fler ska välja cykeln som färdmedel. Skånes tätorter ligger relativt nära varandra samtidigt som terrängen och klimatet gynnar cyklande.

Genom att förbättra och bygga fler cykelvägar utanför tätorterna och över kommungränserna blir det lättare att ta cykeln mellan hem, jobb och skola. Då blir Skåne en "cykelregion".

Målbilden för Region Skånes arbete med cykling är: ”I Skåne är cykeln det självklara valet”

Cykeln är ett smart transportmedel:

  • Det är hälsosamt. Ju fler skåningar som cyklar desto bättre strukturell hälsa.
  • Det är enkelt och flexibelt. På korta avstånd är cykeln det bekvämaste och snabbaste färdsättet mellan hem, jobb och skola.
  • Det är miljövänligt. En cykel släpper inte ut skadliga avgaser.
  • Det är billigt. Cykelvägar är billigare att bygga än bil- och järnväg. Det är även billigare för privatpersonen, en cykel kostar mindre än en bil.

Cykelkarta för Skåne

Det ska vara enkelt att hitta den bästa cykelvägen dit du ska. Tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad har Region Skåne därför tagit fram tjänsten Cykla i Skåne. Det är en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa dig att hitta bästa cykelvägen. 

Tjänsten uppdateras och är under ombyggnad just nu.

Cykel och kollektivtrafik

Det ska även bli lättare att ta cykeln till bussen eller tågstationen, till exempel genom att kommunerna bygger fler cykelparkeringar. I vår planering av kollektivtrafik och infrastruktur ser vi cykeln som en viktig del av hela resan från dörr till dörr.

Region Skåne planerar för cykelvägarna medan Trafikverket och kommunerna gör investeringarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.