Bredband

För att alla i Skåne ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen är bredbandsinfrastrukturen ett verktyg av mycket stor betydelse.

Skånes invånare och det skånska näringslivet är beroende av en väl utbyggd och stabil infrastruktur. Region Skåne arbetar fortsatt med utgångspunkt i målen definierade i den nationella bredbandsstrategin - Sverige helt uppkopplat 2025. 

Skåningarna har ändrat sina resvanor och alltfler arbetar eller studerar från hemmet och då är en robust IT-infrastruktur en förutsättning för att detta ska fungera väl. Vinsterna är flera:

  • Alla invånare får samma möjligheter att ta del av viktig samhällsservice på nätet.
  • Fler kan välja att bo kvar på landsbygden vilket skapar en regional balans.
  • Näringslivet kan utvecklas i hela Skåne.
  • Digital kommunikation kan ofta ersätta den fysiska resan vilket minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar från transporter.
  • Arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna blir mer flexibla.
  • Bredband ger både yngre och äldre en meningsfull sysselsättning, social gemenskap och kulturupplevelser.

Regioner har inget ansvar att själva bygga ut bredband. I enlighet med riksdagens beslut att det är marknadens krafter som ska driva utbyggnaden och grundprincipen är en marknadsstyrd utveckling.

Varje region har regional bredbandskoordinator vars roll är att, med beaktande av de regionala förutsättningar, verka för övergripande samordning och samarbete i bredbandsfrågor, när det gäller såväl fast som mobil digital infrastruktur i syfte att bidra till att regeringens bredbandsmål uppnås. De nationella digitaliserings- och bredbandsstrategierna ska beaktas i arbetet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.