Bredband

För att alla i Skåne ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen krävs en god infrastruktur för bredband.

Till år 2020 planerar Region Skåne för att minst 95 procent av Skånes hushåll och alla offentliga verksamheter har en snabb fiberanslutning på 100 Mbit/sekund. Vinsterna är flera:

  • Alla invånare får samma möjligheter att ta del av viktig samhällsservice på nätet.
  • Fler kan välja att bo kvar på landsbygden vilket skapar en regional balans.
  • Näringslivet kan utvecklas i hela Skåne.
  • Digital kommunikation kan ofta ersätta den fysiska resan vilket minskar utsläppen av växthusgaser från transporter.
  • Arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna blir mer flexibla.
  • Bredband ger både yngre och äldre en meningsfull sysselsättning, social gemenskap och kulturupplevelser.

Region Skåne har inget offentligt ansvar för bredbandsinfrastrukturen. Grundprincipen är att marknaden ska stå för kostnaderna. Flera kommuner har redan egna stadsnät och strategier för bredbandsutbyggnad. Vår roll är att samordna arbetet och röja undan hinder.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter