Flygbild över Malmö och Öresundsbron.

Bebyggelse och fysisk planering

Skåne växer och knyts samman allt mer. För att växa smart behövs en gemensam syn kring övergripande planeringsfrågor.

Skåne består av 33 kommuner som var och en beslutar om hur bebyggelsen ska utvecklas och marken användas inom kommungränsen.

När kommunerna planerar för ny bebyggelse är det viktigt att den samspelar med andra kommuners planering och med Region Skånes planering för infrastruktur och kollektivtrafiken. Då kan Skåne utvecklas i en miljömässigt och socialt hållbar riktning.

Region Skåne ansvarar för att ta fram en regionplan för Skåne som ska utgöra ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna.

Region Skåne är formell remissinstans

Region Skåne är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering. Det betyder att kommunerna ska skicka nya planeringsförslag till Region Skåne. Vi ger synpunkter på hur de kan förbättras för att passa in i ett regionalt perspektiv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.