transporter, bredband och samhällsplanering
  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Transporter och samhällsplanering

Region Skåne planerar för vägar, järnvägar och bredband och samverkar med de skånska kommunerna om fysisk planering på kommunal och regional nivå. Den fysiska planeringen, var vi bygger hus, vägar och övrig infrastruktur, är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma en hållbar utveckling i Skåne.

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen i Skåne, främst för åtgärder på vägnätet för bil-, buss- och cykeltrafik. Region Skåne ansvarar också för den regionala fysiska planeringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!