transporter, bredband och samhällsplanering
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Transporter och samhällsplanering

Region Skåne planerar för vägar, järnvägar och bredband och samverkar med de skånska kommunerna om fysisk planering på mellankommunal och regional nivå. Den fysiska planeringen, var vi utvecklar grönområden och rekreation, bygger hus, vägar och övrig infrastruktur, är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma en hållbar utveckling i Skåne.

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen i Skåne, främst för åtgärder på vägnätet för bil-, buss- och cykeltrafik. Region Skåne har också i uppdrag att utveckla regionala bostadsfrågor, utveckla den regionala fysiska planeringen och ta fram en regionplan för Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.