Kvinna i vita handskar bläddar i tjock bok.

Forska på Regionarkivet

Välkommen som forskare till Regionarkivet i Lund.

Behöver du ta del av vårdinformation eller annat arkivmaterial till din forskning kontaktar du Journal- och arkivservice (kontaktuppgifter på denna sida). Vi plockar fram materialet som du sedan kan studera i våra forskarsalar. 

Sekretess

Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av sekretessbestämmelser. Patientjournaler är exempel på handlingar som är skyddade av sekretess.

För att få ta del av patientjournaler i forskningssyfte måste kopia lämnas på beslut från Region Skånes centrala prövningsinstans för utlämnande av uppgifter, Samråd KVB.

Samråd KVB Region Skåne

Särskilda låsbara forskarrum finns för den som har tillåtelse att studera sekretesshandlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!