Kvinna i vita handskar bläddar i tjock bok.

Forska på Regionarkivet

Välkommen som forskare till Regionarkivet i Lund.

Behöver du ta del av vårdinformation eller annat arkivmaterial till din forskning kontaktar du Journal- och arkivservice (kontaktuppgifter på denna sida). Vi plockar fram materialet som du sedan kan studera i våra forskarsalar. 

Sekretess

Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av sekretessbestämmelser. Patientjournaler är exempel på handlingar som är skyddade av sekretess.

För att få ta del av patientjournaler i forskningssyfte måste kopia lämnas på beslut från Region Skånes centrala prövningsinstans för utlämnande av uppgifter, Samråd KVB.

Särskilda låsbara forskarrum finns för den som har tillåtelse att studera sekretesshandlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.