Kvinna i vita handskar bläddar i tjock bok.

Forska på Regionarkivet

Välkommen som forskare till Regionarkivet i Lund.

Behöver du ta del av vårdinformation eller annat arkivmaterial till din forskning kontaktar du Journal- och arkivservice (kontaktuppgifter på denna sida). Vi plockar fram materialet som du sedan kan studera i våra forskarsalar. 

Sekretess

Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av sekretessbestämmelser. Patientjournaler är exempel på handlingar som är skyddade av sekretess.

För att få ta del av patientjournaler i forskningssyfte måste kopia lämnas på beslut från Region Skånes centrala prövningsinstans för utlämnande av uppgifter, Samråd KVB.

Samråd KVB Region Skåne

Särskilda låsbara forskarrum finns för den som har tillåtelse att studera sekretesshandlingar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter