Kvinna står vid lång rad arkivskåp. Foto: Christiaan Dirksen

Överlämna arkiv

Handlingar från verksamheter både inom och utanför Region Skåne kan överlämnas till Regionarkivet. I vissa fall krävs först ett beslut av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Både analoga och digitala handlingar kan överlämnas till Regionarkivet. Regionarkivet äger och ansvarar för överlämnat material som förvaras i något av magasinen eller i det digitala systemet RS eArkiv.

En leverans sker alltid utifrån en överenskommelse och materialet måste vara ordnat och befinna sig i ett godtagbart skick eller format.

Vid förändrade driftsformer påverkas arkiv- och informationshanteringen på olika sätt. Läs mer i instruktionen Privatisering och nya driftsformer.

Privata vårdinrättningar i Skåne som inte haft avtal med Region Skåne måste först ansöka till IVO. Först efter beslut av IVO kan vårddokumentation omhändertas av Regionarkivet.

För läkare, fysioterapeuter och sjukgymnaster som bedrivit vård enligt LOL eller LOF gäller samma regel.

Privatisering och nya driftsformer - Instruktioner, avtalsmall
Leverera till Regionarkivet - Instruktioner, checklista, överenskommelse mm

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter