Avgifter för allmänna handlingar

  • Papperskopia sida 1-9: Ingen kostnad
  • Papperskopia 10 sidor eller mer: 50 kronor samt 2 kronor för varje sida utöver sida 10
  • Digital information som skrivs ut på papper: Samma som för papperskopior
  • Upprätta ny betygshandling (då original inte finns bevarat): 360 kronor per betyg
  • USB-minne: 60 kr (75 kr inkl moms)  

Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter