Entrén till Rådhus Skåne i Kristianstad

Regionstyrelsen ansöker om att mer högspecialiserad vård hamnar i Skåne

På sitt möte idag beslutade regionstyrelsen att Region Skåne ska ansöka om fyra nya områden av nationell högspecialiserad vård.

Bland övriga ärenden som beslutades om var att godkänna plan och budget för Regionsamverkan Sydsverige och föreslå regionfullmäktige att behålla skattesatsen på 11,18 kronor i Skåne under nästa år. 

Beslut i korthet:

  • Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV) och koncentreras till fem eller färre enheter i Sverige. Bland de områden som beslutades ingå i NHV efter ett beslut den 21 juni i år finns vård vid resttillstånd efter polio, vård vid avancerad bäckenkirurgi, vård vid viss vård vid svåra hudsymptom och högspecialiserad vård inom vårdområdet tarmrehabilitering för barn. Regionstyrelsen beslöt att Region Skåne ska ansöka hos socialstyrelsen om att vård inom dessa områden och att den ska utföras på Skånes Universitetssjukhus. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera till regionstyrelsen.
  • Regionstyrelsen beslutade att godkänna Regionsamverkan Sydsveriges förslag till handlingsplan och budget för 2023 med utblickar för 2024 och 2025. Region Skåne satsar 1 150 000 kronor årligen under denna period. Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne gällande bland annat infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad. Antalet invånare i i detta område utgör 26 procent av Sveriges totala befolkning. Finansiering tas ur regionstyrelsens budget.
  • Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2023 till 11,18 kronor och det innebär oförändrad skattesats. Regionfullmäktige fattar beslut om skattesatsen på sitt möte den 29 november.

Handlingar till regionstyrelsen möte