Region Skåne deltar i Totalförsvarsdagen i Malmö

Lördag 18 juni arrangeras Nationella totalförsvarsdagen i Malmö. Utöver Försvarsmakten kommer andra myndigheter och frivilligorganisationer som ingår i totalförsvaret att vara på plats.

Region Skåne har en viktig roll i totalförsvaret. I tider av kris och krig ska viktiga samhällsfunktioner som exempelvis sjukvård fortfarande fungera. Därför kommer Region Skåne att finnas på plats på Stortorget i Malmö för att visa upp delar av sin verksamhet.

En mer robust organisation

Region Skåne är i full färd med att strukturerat bygga upp en krigsorganisation. Detta för att klara av att bedriva hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och samverkan med övriga regioner och myndigheter under svåra förhållanden, så som vid höjd beredskap, krigsfara eller krig.

Ska klara påfrestningar

Samtidigt pågår ett arbete med att göra organisationen mer robust, för att klara olika påfrestningar i samhället, såväl i fredstid som vid höjd beredskap, krigsfara eller krig. En del i detta arbeta är att medarbetare krigsplacerats på sina arbetsplatser för att Region Skåne ska kunna klara av sina uppdrag även i oroliga tider.

Alla medarbetare behövs i civilförsvaret

Under nationella totalförsvarsdagen visar Region Skåne hur man som anställd i Region Skåne alltid har en naturlig och på förhand given funktion och plats i civilförsvaret, oavsett vilket yrke man arbetar inom.

Fler medarbetare behövs nu och på Stortorget har alla som är intresserade av att arbeta i Region Skåne möjlighet att få veta mer och träffa rekryterare. Man kan även vaccinera sig mot covid-19, stiga in i en ambulans och prata med ambulanspersonalen. För barnen erbjuds möjlighet att vinna operabiljetter genom att delta i en tävling där enda insatsen är att man sår ett frö.

Uppvisningar och prova-på-aktiviteter

Lördagens program, som förväntas locka 100 000 deltagare, ger alla chansen att lära sig mer om totalförsvaret, få bättre koll på din och Sveriges beredskap, ta del av prova-på-aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer. Alla har en uppgift om Sverige hotas och tillsammans bildar vi totalförsvaret som skyddar och försvarar landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer.

Flyguppvisningar

Det militära försvaret kommer att visa upp sin verksamhet och utrustning och det kommer bland annat att bjudas på flyguppvisningar. I totalförsvaret ingår även en mängd civila organisationer som tillsammans ser till att det som måste fungera alltid fungerar. Det handlar till exempel om sjukvård, barnomsorg, transporter, internet, radio och tv. Men också om tillgång till vatten, värme och mat. Därför kommer många myndigheter och frivilligorganisationer finnas på plats i Malmö.

Syftet med Totalförsvarsdagen är att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret och förberedelser inför höjd beredskap. Dagen arrangeras av Försvarsmakten, MSB, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.

Läs mer om Nationella Totalförsvarsdagen (forsvarsmakten.se)

Region Skånes program på nationella totalförsvarsdagen

 • Prova på ett nytt jobb 
  Vill du vara en del av Region Skåne och göra skillnad tillsammans med oss? Prata med en rekryterare om vilka jobb som finns i Region Skåne, hur du söker och hur det är att jobba hos oss.
  Tid: Hela dagen.
 • Prova på ambulans
  Hur ser det ut i en ambulans och vad händer därinne? Ta chansen att titta in i en av våra ambulanser och prata med ambulanspersonalen om deras jobb. 
  Tid: Hela dagen.
 • Prova på ett hälsosamtal
  Goda levnadsvanor spelar stor roll! Därför erbjuder vårdcentralerna i Skåne hälsosamtal till alla 40-åringar och snart även 50-åringar. Kom och prata om hälsa och levnadsvanor med oss! Både barn och vuxna är varmt välkomna.
  Tid: 10.00-15.00
 • Passa på att vaccinera dig
  Behöver du en påfyllnadsdos? Passa på att vaccinera dig mot covid-19 på plats under dagen när vårt mobila vaccinationsteam är redo i vaccinbussen. Här kan du också passa på att ställa frågor och få veta mer om nuvarande riktlinjer och rekommendationer gällande covid-19. 
  Tid: Hela dagen.
 • Prova på opera – vinn biljetter till barnföreställning på Malmö Opera Kultur är bra för hälsan. Malmö Opera har som uppgift att spela musikteater av alla de slag och nå så många av regionens invånare som möjligt. Tillsammans vill vi så frön för bättre hälsa, framtidstro och ett tryggare samhälle. Hämta en fröpåse i vår monter på Stortorget under dagen så får du mer information om hur du kan vinna två biljetter till en av Malmö Operas barnföreställningar under höst/vinter.