Skåne har röstat – vad händer nu?

Eftersom räkningen av rösterna till regionfullmäktige kan dra ut på tiden dröjer det upp till ett par veckor innan det finns ett slutligt valresultat. Detta beror på att rösterna i riksdags- och kommunval ska räknas först.

Det som händer nu är att kommunerna genomför den preliminära rösträkningen. Det arbetet började redan när vallokalerna stängde på söndagskvällen och fortsätter fram till onsdag då sent inkomna förtidsröster räknas. Den här räkningen leder fram till ett preliminärt valresultat.

– Det är viktigt att komma ihåg att valresultatet som kommer ut i början på veckan är just preliminärt och att vi måste invänta den slutliga kontrollräkningen innan en ny mandatfördelning kan slås fast, säger Ingvar Thell, områdeschef verksamhetsområde Kansli och regionstyrelsens sekreterare.

Slutliga rösträkningen

Redan på måndagen påbörjas den slutliga rösträkningen. Den görs av Länsstyrelsen, som bedömer och räknar rösterna för partierna samt personröster.

Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas riksdagsvalet först. Räkningen av rösterna till riksdagen är klar cirka en vecka efter valdagen. När Länsstyrelsen räknat klart rösterna i riksdagsvalet fortsätter arbetet med att räkna rösterna för valen till kommunfullmäktige. Först därefter räknas rösterna för valet till regionfullmäktige.

– Eftersom rösterna i regionvalet räknas sist kan det dröja lite längre tid innan vi får ett slutligt valresultat till regionfullmäktige. Men vi måste invänta det slutliga valresultatet innan vi börjar arbeta utifrån den nya mandatfördelningen, säger Ingvar Thell.

Efter den slutliga rösträkningen gör Länsstyrelsen den slutliga fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses. Oftast sker det inom två veckor från valdagen.

Vad händer sen?

I slutet av september håller nuvarande regionfullmäktige sitt sista möte. En knapp månad efter det, den 25 oktober, tillträder den nya regionfullmäktige som baseras på årets valresultat. Vid detta möte väljs även den nya regionstyrelsen.

– Nuvarande ledamöter i regionens nämnder sitter dock kvar fram till årsskiftet, då de nya ledamöterna tillträder. Representanter till de nya nämnderna i Region Skåne väljs vid regionfullmäktiges sammanträde 12-13 december, då regionfullmäktige även fattar beslut om budgeten för 2023, säger Ingvar Thell.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat (val.se)