Man med rollator och kvinna i sjukhuskorridor

Petter underlättar arbetet på onkologen i Lund

Personer med funktionsvariation har ofta svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. För Petter Holmqvist blev jobbet på onkologens administration i Lund vägen ut ur arbetslöshet. En vinst för både honom, kollegorna och patienterna på onkologen.

Petter Holmqvist har en CP-skada och hade varit arbetslös i ett och ett halvt år innan han fick jobbet på onkologens administration i Lund. Nu har han jobbat här i tre år och fler lär det bli.
– Det bästa med jobbet är den sociala biten. När man är arbetslös mycket så blir det bara tråkigare och tråkigare. Alla ens kompisar jobbar under dagarna och man blir isolerad, säger han.

Socialt arbete

Jobbet innefattar mycket kontakt med kollegorna och står i stark kontrast till tillvaron som arbetslös. Varje morgon börjar Petter Holmqvist sin arbetsdag med att hämta och dela ut post till de olika avdelningarna och att tömma diskmaskinen. Under sina postrundor rör han sig mellan två hus på sjukhusområdet.
– Jag är nog den som vet mest om flest här, säger han.   

”Alla ska få en chans” 

Region Skåne har som mål att anställa minst 25 personer med funktionsvariation per år. Syftet är dels att ta tillvara den kompetens som finns, dels att ge personer som står utanför arbetsmarknaden en väg in och erbjuda en hållbar arbetssituation. På onkologens administration fanns behov av en servicemedarbetare och då blev lösningen att anställa Petter Holmqvist.
– Jag har inställningen att alla ska ha en plats och få en chans. Att man får känna att man gör skillnad och är behövd, säger Annica Landberg, enhetschef på onkologens administration i Lund och Malmö.

Vinst för medarbetare och patienter 

Nu, tre år senare är Petter Holmqvist en självklar del av onkologen i Lund. Hans arbetsuppgifter varierar beroende på vilket behov som finns. Förutom att gå med post paketerar han bland annat varje vecka ihop patientinformationsbrev som ges till de patienter som har sitt första besök med kontaktsjuksköterskan på onkologen.
– Petter gör sådant som det egentligen inte finns tid för och som annars hade fått klämmas in. Det underlättar fantastiskt mycket. Jag ser det också som en vinst för våra patienter. Det gör att vårdpersonalen har mer tid för patienterna, säger Annica Landberg.