Påverka genom Skåneförslaget

Nästan 6 000 skåningar har sedan februari månad registrerat sig på Skåneförslaget för att kunna lägga egna förbättringsförslag, kommentera eller rösta på andras förslag.

– Vi har en stor variation bland de inkomna förslagen. De handlar exempelvis om mobil röntgen, beställningsbar kollektivtrafik och upprustning av vandringslederna. Nu behöver förslagen ditt och andras stöd. Erfarenheterna visar att det krävs en hel del arbete och på olika sätt för att ditt förslag ska bli känt för andra, säger Johan Lidmark, som handlägger Skåneförslaget.

Ett sextiotal förslag har fått  över 1 300 röster

Hittills har tre av ett sextiotal förslag uppnått gränsen för 1 300 röster för att behandlas av Region Skånes politiker. Ett av förslagen som berör planeringen av höghastighetsbanan, har redan behandlats av regionala utvecklingsnämnden.

Förslaget resulterade i att Region Skåne har tagit till sig av skåningarnas och de berörda kommunernas synpunkter och gör en egen utredning inför ett förnyat ställningstagande till projektet.

Idéer och förbättringsförslag

Skåneförslaget är en möjlighet att på ett enkelt sätt lämna idéer och förbättringsförslag inom de områden som Region Skåne ansvarar för. Ta tillfället att påverka i frågor som känns viktiga för dig.

Fakta/Skåneförslaget

Region Skånes politiker har ansvar för medborgarkontakterna genom olika former av dialog. Ett exempel är Skånepanelen som är landets största offentliga medborgarpanel och publika evenemang. Nu har kontaktmöjligheterna utökats ytterligare med Skåneförslaget.