• Pia Ståhlbrand, Årets Chef i Region Skåne. Bild: Alicia Nilsson

Årets chef lyfter teamets betydelse

Pia Ståhlbrand, enhetschef för vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad, har utsetts till Årets chef i Region Skåne. – Det är framförallt jättehärligt att få jobba med människor som klickar med mig och mitt ledarskap, säger hon.

Det var en mycket glad Pia Ståhlbrand som tog emot priset på personalnämndens sammanträde idag, den 1 oktober. 

– Det är helt överväldigande, jag har inte hunnit smälta det ännu. Bara att få reda på att jag var nominerad var en stor ära som jag inte hade väntat mig, säger hon.

Tolv år som chef

Pia Ståhlbrand har varit chef för vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad i tre år. Totalt är hon inne på sitt tolfte år som chef.

I motiveringen beskrivs hon som en lugn, målinriktad och inspirerande chef som motiverar alla sina medarbetare på ett osjälviskt och oerhört lojalt sätt för att se till verksamhetens och medarbetarnas bästa.  

– Det är framförallt jättehärligt att få jobba med människor som klickar med mig och mitt ledarskap. Det är det här priset verkligen ett bevis på. 

Infört standardiserade vårdprocesser 

Ett kriterium för att utses till årets chef är att ha genomfört ett framgångsrikt förändringsarbete. I Pia Ståhlbrands fall har det bestått av införandet av så kallade standardiserade vårdprocesser i verksamheten. Det är ett sätt att säkerställa en säker, trygg och likvärdig vård för patienterna.

– Framgångsfaktorn är att vi har gjort det tillsammans. För mig har det varit viktigt att teamet äger processen och att det inte är toppstyrt. Samtidigt kan mina medarbetare lita på att jag som chef är med hela vägen, säger Pia Ståhlbrand.