Ansiktsbilder på fyra medarbetare i Region Skåne

Vi jobbar för dig!

Covid-19 påverkar alla medarbetare i Region Skåne, på olika sätt. För att verksamheten ska fungera krävs varje dag såväl nytänkande som flexibilitet och uthållighet från alla i organisationen.

För att visa Skånes invånare mer av vilka som jobbar för dem lyfter vi i en serie på sociala medier fram olika medarbetare. Bland dem som lyfts fram finns bland annat ambulanspersonal, medicinsk sekreterare, undersköterska, läkare, servicevärd och tågvärd. Inläggen i sociala medier går under hashtaggarna #vijobbarfördig och #enkrampådistans.

En av dem som påverkas i sitt arbete och som lyfts i kampanjen är Joanna Lind. Hon arbetar som medicinsk sekreterare på Kirurgimottagning Lund, Skånes universitetssjukhus. Här märker man av att patienter söker vård i mindre grad, färre remisser kommer in.

– Vi lånar ut sjuksköterskor till andra avdelningar och till intensivvårdsavdelningen. Jag får göra en del av deras administrativa jobb nu. En del av de som blir kallade till oss ringer och är oroliga: Ska jag verkligen komma in? Den mesta patientkontakten just nu är via telefon, men när det gäller cancerbesked vill man gärna ge det öga mot öga. Det kan bli lite tyngre. Det är bara de patienterna som kommer nu. Men även i dessa tider med oro kring covid-19 tycker jag att jobbet fungerar bra, säger Joanna Lind.

Stor vilja att bidra

Mattias Bergström och är specialistläkare i anestesi- och intensivvård på Sus i Malmö. De senaste veckorna har han varvat arbetet specialistläkare med ett utbildningsuppdrag. Det är kollegor från andra specialiteter, läkarstudenter och IVA-sjuksköterskor som får utbildning i anestesivård för att kunna möta en förväntad ökning av antal patienter som behöver hjälp med andningen. Mattias beskriver en arbetssituation som är speciell.

– Under omständigheterna funkar det jättebra. Det finns en stor vilja att bidra och lära sig mer.

Oroar du dig för egen del, för din egen hälsa?

– Det gör jag. Men uppgiften är större än oron den väcker. Det är fantastiskt att få en uppgift som är svår men lösbar. Det är ett privilegium att ta sig an en sådan uppgift. Det här är vårt jobb, det är så det är.

Möta oro med trygghet

Även för undersköterskan Mohammed Al-Tekreeti, på akuten i Lund har arbetet påverkats av pandemin. Ibland får han jobba ute i provtagningstältet med nya arbetsuppgifter.

– Jobbet har förändrats ganska mycket. Ingen av oss hade förväntat sig att det skulle bli det här kaoset på jobbet. Samtidigt – vi hjälper varandra.

Vad gör du för att hjälpa patienter som känner oro?

– Vissa är oroliga. Det fanns en patient som var rädd för att dö. Jag svarade att det är inget du ska vara orolig för – det är bara symtom, det är inte säkert att du har covid-19. Jag försöker prata med dem i lugn och ro. Jag vill inte ge falska förhoppningar utan inge trygghet.

Känner du själv oro för att bli smittad?

– Jag känner mig orolig när jag har varit hos en patient som har covid-19. Jag vill krama om min familj när jag kommer hem, men känner att jag måste hålla avstånd. Men min familj har full förståelse. Jag har jobbat fem år i sjukvården och träffat kritiska patienter och icke-kritiska patienter. Självklart ska man vara en del av det här uppdraget.

Service på distans

Även inom kollektivtrafiken påverkas många av den pågående pandemin. Tågvärden Fredrik Adolfsson kan inte längre jobba som han brukar och önskar.

– Även i covid-tider är det viktigt för mig med god service och ett leende. Jag är van att arbeta nära mina pendlare. Men i dessa tider måste jag hålla distans. Jag har svårt att ge den kärlek till resenärerna som jag tycker att de förtjänar, säger han.

En praktisk förändring i Fredriks arbete är att han inte längde kontrollerar biljetter eftersom det inte går att hålla avståndet då. Han tar inte heller i tågets inredning längre.

– Jag har handskar på mig hela tiden och spritar mina händer så mycket jag kan. Det är en märklig situation vi alla har hamnat i. Det är svårt att ta till sig, samtidigt som man försöker göra det bästa av allt.

Hur gör du för att sprida kärlek på distans? Blir leendet extra viktigt?

– Jag försöker. Jag ber folk att hålla sig på avstånd från varandra men det fungerar inte som jag önskar. Resenärer börjar falla in i en vardagslunk och börjar bli lite nonchalanta i sitt rörelsemönster. Men vi som arbetar ombord har en viktig funktion då vi transporterar personer till viktiga samhällsfunktioner. Vi måste göra detta tillsammans, avslutar Fredrik Adolfsson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter