Resande med Skånetrafiken slog nytt rekord under 2019

När Skånetrafiken summerar året som gick har antalet resor med den skånska kollektivtrafiken ökat till 170 miljoner. Det är en ökning med drygt 2,2 procent jämfört med 2018.

Aldrig har så många rest kollektivt i Skåne som under 2019. Detta finns att läsa i Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för 2019.

Resor med tåg ökar mest

Störst resandeökning hade tågtrafiken som ökade med hela 6,8 procent, vilket är en bra bit över Skånetrafikens mål. Även på Skånes bussar ökade antalet resande. Skånetrafikens gröna stadsbussar ökade antalet resande med 0,7 procent, medan antalet resande med gula regionbussar ökade med 0,8 procent jämfört med 2018.

– Bussresandet har inte ökat i den takt vi velat. Samtidigt är det glädjande att resandet med stadsbuss i Malmö fortsätter att öka – förra året med 4,6 procent. Hela 27 procent av våra samtliga resor sker med just stadsbuss i Malmö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Många nöjda kunder

Förra året gav Pågatågens resenärer sin egen resa betyget 8,5 av 10. På stadsbuss fick den egna resan betyget 8,2 och på regionbuss 8,3.

Den upplevda punktligheten för serviceresor låg 2019 på 92 procent.

2019 års NKI, Nöjd Kund Index, visar att 55 procent av Skånetrafikens kunder är nöjda – en ökning med två procentenheter jämfört med 2018.

Skånetrafiken mäter hur enkelt kunderna tycker det är att köpa biljett. 2012 tyckte 54 procent att det var enkelt att köpa biljett. Förra året tyckte 75 procent att det var enkelt att köpa biljett vilket är en procentenhet sämre än 2018.

I december 2019 skedde övergången från Jojo till det nya biljettsystemet. I dag sker hela 87 procent av våra kunders totala biljettinköp i Skånetrafikens digitala kanaler.

Budget i balans

Förra året omsatte Skånetrafiken drygt 6,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 300 miljoner jämfört med året innan. Resultatet för 2019 är 110 miljoner kronor bättre än budget. Biljettintäkterna för 2019 landade på dryga 2,9 miljarder kronor.

– Tack vare överskottet kan Skånetrafiken återföra pengar till Region Skånes övriga verksamheter som sjukvård och annan samhällsnytta, säger Linus Eriksson.

Bättre punktlighet för tåg och bussar

Under 2019 ökade den totala punktligheten för såväl Öresundståg som Pågatåg. Av Skånes samtliga Pågatåg kom 95,1 procent av tågen fram i tid. En siffra att jämföra med 93,6 procent för 2018. Öresundstågen nådde en punktlighet på 90,6 procent – att jämföra med 87,3 procent för 2018. Därmed ligger såväl Pågatågen som Öresundstågen över rikssnittet. Detta enligt Trafikverkets nationella statistik där ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter.

Punktligheten för stadsbuss har under 2019 ökat till 84 procent jämfört med 83 procent för 2018. Regionbuss har ökat från 2018 års 82 procent till 83 procents punktlighet för 2019. Detta enligt principen att en buss som ankommer inom 3 minuter från annonserad tid räknas som punktlig.

– Punktligheten för våra bussar ökar samtidigt som städer som Lund, Helsingborg och Malmö genomfört omfattande ombyggnader, vilket påverkar våra bussars möjligheter att ta sig fram i tid, säger Linus Eriksson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter