Personer minglar vid regionfullmäktige

Regionfullmäktige med digitalt fokus

På tisdagens regionfullmäktigemöte fastställdes Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2020-2030 samt beslut om höjt maxbelopp av förseningsersättning i kollektivtrafiken.

Ledamöterna i regionfullmäktige fick också en presentation av Region Skånes digitala satsningar.

Beslut i korthet

Region Skåne ska som regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet revideras vart fjärde år. På regionfullmäktigemötet fastställdes Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030. Fokus ligger på ökad tillgänglighet, ökad kundnöjdhet samt minskat koldioxidutsläpp.

Beslut togs också om justeringar angående ersättning i samband med försening i kollektivtrafiken. Maxbeloppet för ersättning med taxi i samband med försening höjs till 1 200 kronor från dagens 1 170 kr. Syftet är att en smidigare och effektivare hantering samt ett tydligare regelverk för Skånetrafikens kunder.

Därutöver behandlades motioner och ärenden.

Dagordning för sammanträdet samt Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2020-2030

Satsning på digitalisering för ökad tillgänglighet

Regionfullmäktige fick också en presentation av regiondirektör Alf Jönsson om de digitala satsningarna som görs i Region Skåne.

– Den tekniska utvecklingen och Region Skånes digitala satsningar möjliggör och skapar bättre förutsättningar för invånarna i Skåne om en ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i vården, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter