Region Skånes miljöredovisning 2019

Genom ett offensivt miljöarbete ska Region Skåne möta framtidens utmaningar på miljöområdet.

Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten. De är långsiktiga och centrala för vår framtid.

Genom det aktiva miljöarbetet med att främja lokal miljö och hälsa, hållbar resursanvändning och utvecklandet av en stark miljöprofil bidrar Region Skåne till att skapa en attraktiv och hållbar region för sina medborgare.

Fyra miljömål

Region Skånes miljöprogram anger fyra mål;

  • Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
  • Hälsosam miljö
  • Hållbar resursanvändning
  • Stark miljöprofil

99,7% fossilbränslefritt

Miljöredovisningen för 2019 är nu publicerad. Ett av miljömålen var att nå 100 % fossilbränslefri energi i fastigheter, interna transporter och allmän kollektivtrafik till år 2020. 2019 nådde Region Skåne 99,7 %.

Skånetrafikens allmänna kollektivtrafik utgör 70 procent av den totala energianvändningen och redovisar 100 % fossilbränslefri energi. Även Region Skånes egenägda fastigheter visar ett bra resultat med 99,9 % fossilbränslefritt.

– Region Skåne har fyra miljömål och det arbetas mot samtliga. Under 2019 har vi arbetat med att bibehålla ett enhetligt och regionövergripande miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001:2015. Det finns utmaningar i vårt arbete, även om vi gläds över framgångar som bland annat ha skapat förutsättningar för cirkulära möbelflöden och att samtliga nya ambulansfordon kommer att drivas på ett förnybart bränsle, säger miljöcontroller Diego Cattolica som håller i miljöredovisningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter