Region Skåne vässar arbetet med upphandlingar

Region Skåne har beslutat om nya anvisningar om hur upphandlingspolicyn ska tillämpas. Syftet är att öka kvaliteten i upphandlingar och följsamheten till skrivna avtal.

I Region Skåne är huvudregeln samordnad upphandling. En upphandling ska göras tillsammans med andra förvaltningar eller enheter, enligt en regiongemensam upphandlingsplan. Planen innehåller förvaltningarnas uppskattade behov av varor och tjänster inför det kommande året. Direktupphandlingar får bara göras om det finns starka, sakliga skäl.  

Varje upphandling ska ha en expertgrupp som består av personer med rätt bakgrund och verksamhetskompetens för den aktuella varan eller tjänsten. Gruppen ska arbeta aktivt med kravställning och att följa upp så att avtalen används. Det finns också en skrivning om jäv för att motverka korruption.

Nya tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter