Mikael Nilsson, enhetschef Parkering, stab och vagnpark samt Mikael Wihlborg, områdeschef på Transport och fordon

Region Skåne bäst på miljövänliga fordon

Region Skåne har den miljövänligaste fordonsflottan av alla regioner i Sverige och har återigen utsetts till ”Bästa landsting” i den årliga miljöfordonsdiagnosen.

Avgörande för vinsten var Region Skånes höga andel elbilar, biogasdrivna lätta lastbilar samt laddhybrider.

I Region Skånes fordonsflotta ingår 782 personbilar och lätta lastbilar - 99,2 procent av personbilarna och 80 procent av de lätta lastbilarna är fossiloberoende. Fordonen används dels vid transporter mellan sjukhus och vårdcentraler, dels som pool- och verksamhetsanknutna bilar.

Har legat i topp i tio år

Region Skåne har deltagit i miljöfordonsdiagnosen sedan 2010 och har under alla år legat i topp. Bakom topplaceringarna ligger en långsiktig plan för utbyte av fordon. Planen togs fram i samband med beslutet om ett fossilfritt Skåne 2020. 

Utmärkelsen delades ut vid en digital prisutdelning som hölls under onsdagen.

– Vi är såklart mycket stolta över att återigen toppa listan i miljöfordonsdiagnosen. Vi har arbetat målmedvetet för att få så många fossilfria fordon som möjligt utifrån vad upphandlade fordon har att erbjuda, säger Mikael Wihlborg, områdeschef på Transport och fordon.

Juryns motivering

”Region Skåne står som ensam segrare i klassen bästa landsting. Det är den höga andelen gas-fordon på lätta lastbilssidan som gör Region Skåne till segrare före Blekinge. De har dessutom en hög andel elfordon och laddhybrider vilket bidrar till segern. Det når toppresultat, i vissa fall med bred marginal, i nästan alla kategorier. Nämnas bör deras andel fossiloberoende fordon för personbilar på 99,2 procent.”

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter