Region Skåne avbryter samarbete med IT-leverantör

Då det framkommit uppgifter om misstänkta oegentligheter vid en upphandling av ett IT-system har Region Skåne beslutat att omedelbart stoppa en pågående pilot samt tillsätta en extern granskning.

De uppgifter som framkommit pekar på att det kan finnas oklarheter i upphandlingen av det aktuella systemet som är av den karaktären att Region Skåne beslutat att inte förlänga pilotavtalet och omedelbart avbryta allt samarbete med företaget Vårdinnovation Sverige AB. Region Skåne kommer också initiera en oberoende extern utredning som bland annat får i uppdrag att granska de förarbeten som gjorts inför upphandlingen och av upphandlingsprocessen. Under pågående utredning stoppas också alla transaktioner med det aktuella bolaget.

– Vi ser så pass allvarligt på situationen att vi väljer att helt avbryta samarbetet med leverantören. Vi måste lyfta på alla stenar och se till att alla fakta kommer på bordet. Det har skattebetalarna rätt att kräva av oss. Därför har jag beslutat att en fullständig granskning ska genomföras, säger Alf Jönsson, regiondirektör vid Region Skåne.

– Jag har fått kännedom om att ett av mina vuxna barn under hösten 2019 haft ett begränsat uppdrag för det aktuella företaget. Även om detta inte berör själva upphandlingen, ska det givetvis granskas, säger Alf Jönsson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter