Stärkt samarbete över sundet

Region Skåne och Region Hovedstaden samarbetar redan på flera områden. Nu planerar de båda regionerna för ett utvidgat samarbete på ytterligare fyra områden.

Idag samarbetar Region Skåne med Region Hovedstaden och Greater Copenhagen om fertilitetsbehandling. De två regionerna startar nu ett samarbeta om en gemensam akutmedicinsk helikopter över Öresund och södra Sverige samt forskning, behandling, kunskapsdelning kring byggandet av nya sjukhus.

Avtalet om de fyra samarbetsområdena är fortfarande i sin början och hur de olika samarbetena ska utvecklas kommer nu diskuteras vidare. 

– Patienter och medborgare i området kommer utan tvekan att dra nytta av det faktum att vi ingår flera avtal för att till exempel kunna dra mer nytta av behandlingsalternativen både i Region Skåne och i huvudstadsregionen, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter