Skåne och Köpenhamnsregionen vill utveckla sitt samarbete

Nu tar Region Skåne och Region Hovedstaden ytterligare ett steg för att fördjupa och utveckla sitt samarbete.

Det är innebörden av den avsiktsförklaring som regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och hans danska motsvarighet Sophie Hæstorp Andersen undertecknade på tisdagen.

–  Redan i augusti ska vi mötas för att gå vidare med barnsjukvården, inte minst för att stärka samarbetet när det gäller behandling av barncancer, och diskutera samarbete om ambulanshelikoptrar som ökar möjligheten att kunna täcka Bornholm, säger Sophie Hæstorp Andersen.

– Denna principöverenskommelse lägger grunden för fortsatt samarbete med till exempel ett utvidgat arbete inom sjukvården. Det gäller inte minst möjligheten för våra medborgare i Skåne och i Hovedstadsregionen att söka vård i det andra landet. Vi behöver både förbättra informationen och reda ut hur patientdata ska hanteras, säger Carl Johan Sonesson.

Fler områden än sjukvården

Avsiktsförklaringen säger bland annat att de båda regionerna ska ”göra gemensamma ansträngningar för att öka konkurrenskraften, attraktiviteten och innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården såväl som inom andra områden”. Detta för ”att säkra tillväxt och sysselsättning genom att sträva emot att bli en integrerad arbetsmarknad”.

De framhåller att de tillsammans utgör en av världens ledande forskningsregioner när det gäller materialvetenskap och biovetenskap. Och genom att öka utbyte och samarbete vill man främja både forskning och regional utveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter