Regionfullmäktige har tagit beslut om budget för 2020

På sitt sammanträde 17 - 18 juni beslutade regionfullmäktige om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2020 med plan för 2021-2022. Skattesatsen i Skåne 2020 blir oförändrad med 11,18 kronor.

Det totala regionbidraget som fördelas ut på Region Skånes nämnder och styrelser avseende budgetåret 2020 uppgår till 42, 7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,6 miljarder kronor (3,9 procent) jämfört med Region Skånes budget 2019.

Några exempel på satsningar i budget 2020:

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 37,2 miljarder kronor 2019 vilket är nästan 930 miljoner kronor mer än under 2019.

Inom hälso- och sjukvården prioriteras utvecklingen av den nära vården och primärvården får en särskild satsning på cirka 250 miljoner kronor.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens regionbidrag 2020 utökas med 206 miljoner kronor jämfört med 2019. Kundnöjdhet står i fokus.

Stadsbusstrafiken fortsätter utvecklas i samverkan med kommunerna och utifrån miljömålen om fossilbränslefria transporter.

Framtidens sjukhus

Investeringar i "framtidens sjukhus" på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm börjar nu ta fart på allvar.

Nytt för planperioden är att medel också avsätts för investeringar i ortopediverksamheten i Hässleholm. Investeringsbudget under planperioden 2020-22 beräknas till cirka 17,3 miljarder kronor.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter