Region Skåne fyller 20 år

I samband med regionfullmäktiges sammanträde den 17-18 juni firar länssammanslagningen 20 år. Det var i november 1998 som det första regionfullmäktige ägde rum i Kristianstad.

Mötet markerade Region Skånes första stapplande steg som en ny politisk nivå i Skåne.

Region Skåne övertog då uppgifterna från Malmöhus l��ns landsting, Kristianstads läns landsting och Malmö stads sjukvårdshuvudmannaskap. Dessutom övertog den nya regionen på försök det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Efter tolv år avslutades försöket och Region Skånes ansvar för Skånes utveckling blev permanent från den 1 januari 2011.

Tjugoårsdagen uppmärksammas bland annat genom en föreläsning  av historikern, författaren och ”På spåret”-vinnaren Gunnar Wetterberg med temat ”Skåne – Nordens brännpunkt”.

Föreläsningen avslutar regionfullmäktiges sammanträde 17 juni  (cirka klockan 16.30) och kommer då att sändas via webb-tv. Det går också bra att se den i efterhand.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter