Björn Ekmehag

Ny förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård

Björn Ekmehag har utsetts till ny förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård.

Han är sedan mars i år tillförordnad förvaltningschef och utnämningen innebär att han fortsätter arbetet med att utveckla den skånska vården för bättre hälsa, ökad kvalitet och tillgänglighet.

Björn Ekmehag har drygt 30 års erfarenhet som läkare och olika chefsbefattningar och har haft rollen som biträdande förvaltningschef sedan hösten 2017.

Björn har en bakgrund som läkare inom framför allt kardiologi. Han har  tidigare haft chefsuppdrag som verksamhetschef inom hjärtsjukvården i Lund, och därefter inom TioHundra AB och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, innan han återvände till Skånes universitetssjukhus.

– Björn Ekmehag är en erfaren ledare med lång klinisk erfarenhet, gedigen kunskap och förmåga att konsekvent och systematiskt ständigt förbättra verksamheten tillsammans med sina medarbetare, säger regiondirektör Alf Jönsson.

– Jag är självklart mycket glad och stolt över att få förtroendet. Det känns som en ära att få fortsätta leda en fantastisk förvaltning. Jag vill lyfta fram alla fantastiska medarbetare som varje dag ger en väldigt bra vård till väldigt många patienter, säger Björn Ekmehag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter