Bokslutet för 2018 är klart

Region Skånes bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 är nu färdig. Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat för förra året.

Bokslutsrapporten ger Region Skånes intressenter tidig information om koncernens ekonomiska utveckling.

Det preliminära bokslutet år 2018, visar ett negativt resultat om 90 miljoner kronor. Det fastställda budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 395 miljoner kronor, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor.

Regionfullmäktige kommer att ta beslut om årsredovisningen på sitt sammanträde 9 april.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter